GEORGIA: Turtle smashes through driver’s windshield

SAVANNAH, Ga. (CNN) — Turtle smashes through Savannah driver’s windshield on Truman Parkway.

Comments